top of page
1rgieadvies_Logo_Definitief_2022.png

EP-W/D AdviseurHidde Engwerda

A Koningshoek 19

    5094 CD Lage Mierde

T   0497 700 200

E   info@hedesigns.nl

W www.1rgieadvies.nl

1rgieadvies
 

Toen de overheid de stap aankondigde van EPC naar BENG en het verplicht werd om in 2021 een BENG berekening uit te laten voeren door een gecertificeerd energieadviseur. zijn we binnen HE Designs ons ook gaan focussen op deze nieuwe normen met de daarbij te volgen cursussen om zo deze berekeningen intern te kunnen en mogen uitvoeren. 

Dus sinds 2021 zijn we gecertificeerd om energieadviezen en -labels af te geven voor woningen en woongebouwen. Daarnaast hebben we in ons netwerk ook gecertificeerde energieadviseurs voor energieadviezen en -labels af te geven voor utiliteitgebouwen.

 

De energielabels berekenen we doormiddel van een BENG-berekening die we uitvoeren in onze UNIEC3 software. Daarnaast hebben we een samenwerking met partijen die voor ons luchtdichtheidsmetingen en thermografische scans uitvoeren. Door al deze diensten kunnen we een volledig adviesrapport opstellen voor het verduurzamen van de woning. 

1rgieadvies
Bouwkundig Ingenieur Hidde Engwerda

Energielabel

Sinds 2008 is een energielabel verplicht bij oplevering, verkoop en verhuur van een woning. Per 1 januari 2021 is het energielabel en de methode hoe het label bepaald wordt veranderd, in lijn met de herziening van de Europese richtlijn energieprestatie woningen. De nieuwe bepalingsmethode (NTA 8800) heeft een nieuwe indicator voor de energieprestatie (in kWh/m2 per jaar). Alle huidige methoden en indicatoren vervallen daardoor. Dit betekent dat woningeigenaren vanaf 1 januari 2021 voor een aanvraag van het energielabel een afspraak moeten maken met een vakbekwaam energieadviseur. Die komt langs, neemt de woning op en berekent hoeveel energie er nodig is voor verwarming, warm water, ventilatie en koeling van de woning en stelt een energielabelletter vast. De energielabelletter moet in de verkoop- of verhuuradvertentie worden vermeld. In het bijbehorende afschrift van het nieuwe energielabel staat vervolgens hoe de isolatie en installaties scoren en wat de verbetermogelijkheden zijn. Hiermee zorgt het energielabel voor meer bewustwording en is het een stimulans voor verduurzaming, en daarmee voor energiebesparing en CO2-reductie. Energie labels blijven 10 jaar geldig vanaf registratiedatum, ook energie labels die zijn geregistreerd voor 1 januari 2021.     

Energielabel
Energielabel voor vergunningsaanvraag.jpg

Verduurzamingsadvies
 

Bij 1rgieadvies verduurzamen we door te werken volgens de Trias Energetica. De Trias Energetica is de meest toegepaste strategie om energiebesparende maatregelen te nemen. De drie elementen van Trias Energetica werken namelijk op een zo efficiënt mogelijke manier samen. Efficiënt in de zin van: zo duurzaam mogelijk, namelijk zo energiezuinig en met zoveel mogelijk gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen. Maar ook in de zin van kosteneffectiviteit: er wordt meer energie bespaard per bestede euro.

 

Bij het verduurzamingsadvies kijken we eerst naar hoe het energieverbruik van de woning beperkt kan worden. Dit doen we door de thermische schil van de woning te modelleren en, waar nodig, verbeteringen in de schil aan te brengen. Het gaat hier om passieve maatregelen zoals muur-, dak- en/of vloerisolatie en/of verbetering van de kierafdichting of het glas en kozijnen.

 

Vervolgens wordt gekeken naar hoe het verminderde energieverbruik afgedekt kan worden met hernieuwbare (duurzame) energiebronnen, bijvoorbeeld door het plaatsen van zonnepanelen of een zonneboiler.

 

Ten slotte wordt gekeken naar oplossingen met installaties die het gebruik van fossiele brandstoffen zo efficiënt en schoon mogelijk benutten, bijvoorbeeld met het gebruik van een warmtepomp.

 

Verduurzamingadvies
Trias Energetica.png

Luchtdichtheidsmeting
 

Een luchtdichtheidsmeting (ook wel blowerdoortest of luchtdoorlatendheidstest genoemd) brengt

de luchtdichtheid van een pand nauwkeurig in kaart. Met de luchtdichtheidsmeting kan gemeten

worden of er luchtlekken in het pand zijn, waardoor lucht (en dus warmte) kan ontsnappen.

 

Duurzaam en bewust met energie omgaan wordt steeds belangrijker. Om die reden heeft de

overheid in het Bouwbesluit normen vastgelegd voor de maximale luchtdoorlatendheid van een

woning. Het gaat hier om ongewenste luchtverplaatsing tussen binnen en buiten, die door andere

openingen gaat dan door de daarvoor aangebrachte ventilatieopeningen. Met een

luchtdichtheidsmeting kan worden vastgesteld of de woning aan de normen voldoet.

 

Het is belangrijk dat een woning een bepaalde maximale luchtdoorlatendheid heeft. Luchtlekken

kunnen namelijk allerlei problemen met zich meebrengen, waaronder:

 

 • Hoog energieverbruik

 • Tocht

 • Slechte ventilatie

 • Vochtproblemen/schimmelvorming

 • Stankoverlast

 • Geluidsoverlast

 

Een luchtdichtheidsmeting brengt alle luchtlekken in kaart, zodat ze adequaat kunnen worden aangepakt en problemen worden voorkomen.

 

Hoe werkt het

Bij een luchtdichtheidsmeting maken we gebruik van een blowerdoor. Dat is een frame met zeildoek dat we in de opening van een buitendeur plaatsen. In de blowerdoor zit een ventilator waarmee lucht naar binnen kan worden geblazen of juist naar buiten kan worden gezogen. Door de binnenruimtes op die manier in onder- en overdruk te zetten, kunnen we meten of de woning voldoet aan de gestelde luchtdichtheidseisen.

 

U ontvangt een rapport met de luchtdoorlatendheid van het woning uitgedrukt in de qv 10-waarde. Dit is de luchtdoorlatendheid in dm³/s per m² vloeroppervlak. Aan de hand van de qv 10-waarde onderscheiden we drie verschillende klassen:

 

 • Klasse 1  Basis               qv;10 > 0,6 dm3/s.m2,                           voldoet aan het bouwbesluit, geen bijzondere eisen

 • Klasse 2  Goed               qv;10 tussen 0,3 en 0,6 dm3/s.m2     energiezuinig bouwen

 • Klasse 3  Uitstekend    qv;10 < circa 0,15 dm3/s.m2                passief bouwen of andere vormen van zeer energiezuinig bouwen

 

Als bij de luchtdichtheidsmeting blijkt dat het pand niet luchtdicht genoeg is, kunnen we de luchtlekken visualiseren door middel van een rooktest en/of thermografische scan.

 

Luchtdichtheidsmeting.png
Luhtdichtheidsmeting
Thermografische scan.PNG

Thermografische scan

Een thermografische scan brengt in kaart op welke plekken in een woning warmteverlies optreedt.

Hierbij wordt gebruikgemaakt van een warmtebeeldcamera die temperatuurverschillen laat zien.

Met andere woorden: we visualiseren wat voor het oog niet zichtbaar is. Zo kunnen koudebruggen

en luchtlekken met precisie worden opgespoord.

 

Slechte isolatie en gebrekkige kierafdichting van gevel- en dakconstructies komen vaak voor.

Dit zorgt voor onnodig warmteverlies en een fors hogere energierekening. Daarnaast zijn thermische

lekkages en isolatieproblemen ook slecht nieuws voor het binnenklimaat van een pand.

Tocht, vocht en schimmels krijgen dan vrij spel. Dat is niet alleen schadelijk voor de woning zelf,

maar ook voor de gebruikers daarvan.

 

 

Met een thermografische scan kunnen dit soort problemen aangepakt en voorkomen worden.

Dit heeft grote voordelen:

 

 • Besparing op de energierekening

 • Gezonder binnenklimaat

 • Duurzaam gebruik van de woning

 • Opsporen van isolatiegebreken

 • Opsporen van tochtgebreken

 • Opsporen van thermische gebreken

 • Vocht- en schimmelproblemen


Hoe werkt het

Bij een thermografische scan maken we gebruik van een speciale warmtecamera die met behulp van infrarood warmteverschillen kan vastleggen. De gemaakte afbeeldingen laten precies zien waar warmte uit het pand lekt.

 

Vaak wordt het onderzoek uitgevoerd in combinatie met een luchtdichtheidsmeting. Hierbij worden de binnenruimtes met behulp van een zogenaamde "blowerdoor" in onder- en overdruk gezet om te meten of de woning aan de gestelde luchtdichtheidseisen voldoet. In combinatie met een thermografische scan levert dit een nauwkeurig beeld op van alle lucht- en warmtelekken van de woning.

 

Na afronding van het onderzoek ontvangt u een gedetailleerd rapport waarin duidelijk wordt aangegeven waar zich thermische lekkages in de woning bevinden. Vervolgens kunt u gerichte maatregelen gaan toepassen om de geconstateerde problemen op te lossen.
 

 

Thermogafische scan
bottom of page