top of page
Logo HE Designs

HE Designs is een ambitieus en vooruitstrevend bouwkundig ontwerp-, teken,- en adviesbureau die gespecialiseerd is op het gebied van de onderstaande werkzaamheden. Zowel particulieren als bedrijven kunnen terecht bij HE Designs voor hun bouw- en/of verbouwplannen. We kunnen voor u de volgende werkzaamheden verzorgen:

Bouwkundig Ingenieur Hidde Engwerda

Ontwerpen

Kavelpaspoort

Schetsontwerp

Welstandontwerp

Omgevingsontwerp

Constructieontwerp

W-installatieontwerp

E-installatieontwerp

Uitvoeringsontwerp

Uitvoering

Inmeten en modelleren huidige situatie

Technische detailleringen

Technische omschrijving

Kozijntekeningen

Staaltekeningen

Vloertekeningen

3D BIM model

Hoeveelheden uit het 3D BIM model

Presentatie

Verkooptekeningen

Presentatietekeningen

3D sfeerimpressies

3D sfeeranimaties

Virtual Reality

Berekeningen

Ventilatieberekening

Daglichtberekening

EPG-berekening

MPG-berekening

Constructieberekeningen

Vergunningen en aanvragen
Bestemmingsplancheck

Principeverzoek

Perceelsplitsing

Bestemmingsplanwijzigingen

Vergunningcheck

Welstandsaanvraag

Omgevingsvergunning

Sloopvergunning

Gebruiksvergunning

Milieuvergunning

Download hieronder onze

'Algemene voorwaarden'

bottom of page