HE Designs is een ambitieus en vooruitstrevend bouwkundig ontwerp- en tekenbureau die gespecialiseerd is op het gebied van 3D BIM. Zowel particulieren als bedrijven kunnen terecht bij HE Designs voor hun bouw- en/of verbouwplannen. We kunnen voor u de volgende werkzaamheden verzorgen:

Ontwerpen

Kavelpaspoort

Schetsontwerp

Welstandontwerp

Omgevingsontwerp

Constructieontwerp

W-installatieontwerp

E-installatieontwerp

Uitvoeringsontwerp

Uitvoering

Inmeten en modelleren huidige situatie

Technische detailleringen

Technische omschrijving

Kozijntekeningen

Staaltekeningen

Vloertekeningen

3D BIM model

Hoeveelheden uit het 3D BIM model

Presentatie

Verkooptekeningen

Presentatietekeningen

3D sfeerimpressies

3D sfeeranimaties

Virtual Reality

Berekeningen

Ventilatieberekening

Daglichtberekening

EPG-berekening

MPG-berekening

Constructieberekeningen

Vergunningen en aanvragen
Bestemmingsplancheck

Principeverzoek

Perceelsplitsing

Bestemmingsplanwijzigingen

Vergunningcheck

Welstandsaanvraag

Omgevingsvergunning

Sloopvergunning

Gebruiksvergunning

Milieuvergunning

Download hieronder onze

'Algemene voorwaarden'

© 2020 Hidde Engwerda, HE Designs